ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

  • Γενική αίματος
  • ΔΕΚ
  • Ομάδα αίματος-Rhesus
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
  • κλπ

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements