ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

  • Ρευματοειδής παράγοντας
  • Αντιπυρινικά αντισώματα
  • Καρκινικοί δείκτες
  • ΗΙV
  • HCV
  • Αυστραλιανό Αντιγόνο
  • PSA
  • τεστ αλλεργιών
  • κλπ

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements