ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

  • Σάκχαρο
  • Ούρια
  • Κρεατινίνη
  • Φερριτίνη
  • Χοληστερίνη
  • Τριγλυκερίδια
  • κλπ

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements