ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

  • Καλλιέργεια ούρων και αντιβιόγραμμα
  • Καλλιέργεια κολπικού
  • Καλλιέργεια τραχηλικού για Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα
  • Εξέταση Χλαμύδιων
  • Καλλιέργεια σπέρματος

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements