ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

  • TSH
  • FT3
  • FT4
  • FSH
  • LH
  • PRL
  • β-χοριακή
  • κλπ

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements