ΤΜΗΜΑ ΠΗΞΗΣ

 

  • Χρόνος προθρομβίνης
  • INR
  • APTT
  • κλπ

επιστροφή στα ΤΜΗΜΑΤΑ

Advertisements